Premarital Sex? Ano ito?

Welcome To My Home Page Premarital Sex? Ano ito? Kapag sila ay nagsasalita.. Mga kotasyon! Opinyon lang Dulot ng pornorapiya Xerex, ikaw ba 'to? Oops, wag 'to! (slideshow) Alam ni God ito! Watch and learn

Mga depinisyon sa premarital sex

1. Ano ang pre-marital sex para sa iyo?
Ang pre-marital sex ay pagtatalik ng dalawang tao na kung saan wala silang basbas galing sa Panginoon.

2. Sa inyo pong palagay ano ang dahilan kung bakit sinusubukang maranasan ng mga kabataan ang pre-marital sex?
Sa aking palagay ay dahil na rin kakulangan ng gabay, pagmamahal, at pagbibigay ng atensyon ang mga magulang o pamilya. Maaari din na sa problema nila sa eskuwela na iyon lang pakikipagtalik ang nagiging paraan nila para makalimot sa problema nila.Maaari din na impluwensya ng mga kaibigan o mga taong nakapaligid sa kanya.

3. Bakit ipinagbabawal ang pre-marital sex ng simbahan?
Ipinagbabawal ng simbahan ang pre-marital sex dahil ito ay immoral, hindi man sa mata ng tao kung hindi sa mata ng Diyos. Ayon nga sa biblia 1 corinthians 6:13 -sasabihin naman ng iba "Ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain" totoo. Ngunit pareho itong sisirain ng Diyos ang katawan ay hindi para sa pakikiapid kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Ibig sabihin lamang nito na ibigay muna natin ang ating sarili bago natin ibigay sa iba, dahil utang natin ang lahat sa Kanya.

4. Paano matutulunganng simbahan ang mga kabataang nakaranas na ng pre-marital sex?
Matutulungan ng simbahan na maiwasan ang pre-marital sex sa pamamagitan ng pagmulat ng kanilang isipan sa mga aral at salita ng Diyos at hikayatin sila na sumali sa mga youth organization upang sila ay makaiwas sa tukso at ng malaman nila ang tama.

5. Ano po ang maipapayo niyo sa mga kabataan?
Ang aking maipapayo sa mga kabataang tulad niyo ay ituon n'yo ang mga atensyon una sa ating Panginoon, dahilan sila ang gagabay sa inyo sa tamang daan. Pangalawa, sa pamilya na nagbibigay ng pagmamahal, importansiya, kalinga, at walang sawang pagsuporta sa atin, At ang huli ay sa pag-aara, dahil mahalaga ang edukasyon ito ang magiging susi para sa inyong kinabukasan at sana makapagsimba kayo linggo-linggo o kahit sabado upang mas mahigpit kayo sa Panginoon.

 


Mga bagay na makakamit sa pag-iwas sa maaang pakikipagtalik

1. Malinis na konsensya.
2. Kapayapaan ng isip sa iyong buhay sa mga darating pang relasyon at sa iyong magiging kabiyak.
3. Laging tandaan na sa isang malusog na relasyon, nauuna ang respeto kaysa pag-ibig. At ang pre-marital sex nakapag-aalis ng iyong respeto sa sarili at kasintahan.
4. May malaking pagkakataon sa pagkakaroon ng higit na matatag na pagsasama.
5. Higit na respeto sa sarili sa isa't isa at respeto mula sa ibang tao.
6. Tumatagal na relasyon - Higit na nakakasira ng relasyon ang pre-marital sex kaysa iba pang dahilan.
7. Walang pag-aalala ukol sa pagbubuntis at STD's.
8. Hindi ka mag-aalala sa pagkakaroon ng masamang reputasyon.
9 Ang Premarital ang nagtutulak sa isang tao na magpakasal sa taong hindi karapdapat.
10. Isiping mayroong malaking pagkakataon na hindi mo makakaisang dibdib ang iyong kasintahan ngayon kaya mas mabuting panatilihing malinis ang sarili para sa magiging kabiyak.

SEX SYMBOL

Apoy o Baga – simbolo ng kapusukan dala ng pagnanasa o init ng kaawan na makipagtalik na hindi iniisip king ano ang manyayarin resulta sa kanyang sarili o kapareha.

 

 

Langit – Maraming nahuhmaling sa sex dahil sa sarap na naidudulot nito.

 

 

Laman – ito ay nagsisimula sa pisikal na pagnanasa hanggang sa mapunta sa pakikipagtalik dahil sa ibang pakiramdam ay nakaka adik tulad ng sa droga.

 

 

Kamachohan – Para sa kalalakihan, ang sex ay pride dahil pinaniniwalaan nila na ito ay paraan upang mapatunayan na sila ay tunay na lalaki.

 

 

Pag-ibig? – Kalimitang naibibigay ng babae ang kanyang virginity sa kanyang karelasyon dahil sa sobrang pagmamahal